Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[14335]

(205)077
0
Herdenkingssteen
Oss
TER HERINNERING
AAN HUN KINDEREN
EN KLEINKINDEREN
DIE WERDEN GEDEPORTEERD
לזכרון
ת נ צ ב ה
TER HERINNERING
T.N.Ts.B.H.
2022/01/26
bnnch