Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[15796]

(192)0003
Gompertz
Louis Marcus
Gompertz
Kaatje Goudsmit
Marcus Levie Gompertz x Helena van Dam
08-11-1856
Arnhem
27-05-1929
Arnhem (Moscowa)
Hier rust,
Louis Marcus Gompertz,
Gel. Echtg. van
Kaatje Goudsmit.
Geb; 8 november 1856,
Overl; 27 mei 1929.
פ"נ
כ' יהודה בן כ"ה מרדכי
ושם אמו לאה
הלך לעולמו י"ז  אייר תרפ"ט
תנצבה
Hie begraven,
de geëerde Jehuda zoon van de geachte
heer Mordechai en de naam van zijn 
moeder was Lea. Hij ging naar zijn
eeuwige leven, 17 Iyar 689.
T.N.Ts.B.H.
2022/04/04
meindert_w