Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[15815]

(192)0022
de Jonge
Menno
de Jonge
Jacob Mozes de Jonge x Rosina Nathans
06-04-1960
Leeuwarden
02-08-1960
Arnhem
Arnhem (Moscowa)
Menno de Jonge,
zoontje van J.M. de Jonge
en R. de Jonge-Nathans,
geb; te Leeuwarden 6 april 1960,
overl. te Arnhem 2 augustus 1960.
T.N.Ts.B.H.
הילד איננו  )*
פ"נ
הילד מנחם ב"ר יעקב משה הכהן
תנצבה
   (*  בראשית  פרק  ל"ז  פסוק  ל""
(* Het kind is niet meer bij ons.
Hier is begraven,
het kind Menachem, zoon van de 
heer Moshe Ha-Cohen.
T.N.Ts.B.H.
  (*  Gen. 37:30
2022/04/06
meindert_w