Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[16967]

(174)a01-01
Dijk, van
Clara
Kreile dr. v. Dov & Jent
Vliet, van
Eliazer van Vliet
Beer Salomon van Dijk x Mariane Salomon Cohen Zeckendorf
05-01-1830
Amsterdam
08-11-1906
20 Marcheswan 5667
Den Haag
Den Haag (Wassenaar)
11-11-1906
אשה יראת ה' היא תתהלל
פ"ט
מ' קריילא בת כ' דוב ז"ל
אלמנת אליעזר פאן פליעט ז"ל
מתה יום ה' כ' מרחשון
ונקברה יום א' כ"ג בו
שנת תרס"ז לפ"ק
ושם אמה יענט
תנצבה
een godvrezende vrouw, zij zal geprezen worden
hier is geborgen
mevr. Kreile dochter van Dov z"l
weduwe van Eliezer van Vliet z"l
zij stierf op Donderdag 20 Marchesjvan
en werd begraven op Zondag de 23ste daarvan
van het jaar 5667
en haar moeders naam was Jent
T.N.Ts.B.H.

haar huwelijk was te den Haag op 12 Nov 1873: Eliazar Lion v.Vliet, 52 jr.oud, (geb. te Rotterdam op 6 Mei 1821), winkelier, wedn. van Roosje Hijmans, zoon van Lion v.Vliet & Sara v.Praag, en Clara v.Dijk, 43 jr.oud, dochter van Beer Salomon v.Dijk & Mariane Salomon Cohen Zeckendorf.
Getuigen: Lehman v.Dijk, 35 jr.oud, (broer bruid), Salomon v.Dijk, 53 jr.oud, (broer bruid)

de steenzetster, zuster van de overledene was gehuwd te Amsterdam op 8 Jun 1864: Hartog Salomon de Nat, winkelier, uit Amsterdam, 30 jr.oud en Sophia Beer v.Dijk, suppoostinne, uit Amsterdam, 42 jr.oud, dochter van Beer Salomon v.Dijk & Mariane Salomon Cohen Zeckendorf.

een stiefzoon van de overledene, Bernardus v.Vliet, geb. te Den Haag in 1865, huwt te Amsterdam op 8 Jun 1905, 40 jr.oud, handelsreiziger, met Rebecca v.d.Sluijs, uit Rotterdam, 40 jr.oud, dochter van Marcus v.d.Sluijs, hoofdsuppoost Israelietische Kerk, & Naatje Hijmans.
Hij overlijdt te Apeldoorn op 26 Maart 1942, 76 jr.oud.
2021/02/22
tom_v