Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[16971]

(174)a01-05
van Emden
Henrij
Naftali zn. v. Eliezer & Pes
van Emden
Eliaser van Emden x Betsij Boasson
17-03-1879
22 Adar 5639
Den Haag
08-03-1907
23 Adar 5667
Den Haag
Den Haag (Wassenaar)
11-03-1907
אדם ילוד אשה קצר ימים ושבע רגז
פ"נ
הבחור כ' נפתלי
בן כ' אליעזר יצ"ו
פאן עמדען
מת ליל שבת קדש כ"ג אדר
ונקבר יום א' כ"ד בו
שנת תרס"ז לפ"ק
ושם אמו פעס
תנצבה
הפסוק דלעיל הוא מספר איוב י"ד, א
een mens uit een vrouw geboren, zijn dagen zijn kort en vol ergernis
hier is geborgen
de vrijgezel Naftali
zoon van Eliezer, moge zijn Rots en Redder hem behoeden
van Emden
hij stierf in de nacht van de heilige Sjabbat 23 Adar
en werd begraven opZondag de 24ste daarvan
in het jaar 5667
en zijn moeders naam is Pes
T.N.Ts.B.H.
de bovenspreuk is uit Prediker, 14, 1

gezinskaart archief Den Haag

2018/06/11
moshe_m