Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[16975]

(174)a01-09
van der Ham
Saartje
Sprints dr. van Jehoeda & Debora
van Creveld
Salomon van Creveld
Levie van der Ham x Debora Presburg
21-03-1852
Naaldwijk
02-08-1907
22 Aw 5667
Den Haag
Den Haag (Wassenaar)
04-08-1907
אשת חיל עטרת בעלה
פ"ט
אשה יראת ה' אשר לבה
היה שלם עם אלהים לשמר
מצותיו ולעשות הטוב והישר
מ' שפרינץ בת כ' יהוד' הלוי ז"ל
אשת כ' שאול קרעהפעלד יצ"ו
מתה עש"ק כ"ב אב
ונקברה יום א' כ"ד בו
שנת תרס"ז לפ"ק
ושם אמה דבורה
תנצבה
een flinke vrouw, de pracht van haar man
hier is geborgen
een godvrezende vrouw, wier hart volmaakt
met God was, om zijn geboden in acht
te houden en het goede en oprechte te doen
mevr. Sprints dochter van Jehoeda de leviet z"l
echtgenote van Sjaoel Krefeld, moge zijn Rots en Redder hem behoeden
zij stierf op Vrijdag 22 Aw
en werd begraven op Zondag de 24ste daarvan
van het jaar 5667
en haar moeders naam was Debora
T.N.Ts.B.H.
Saartje van der Ham is op 2-5-1883 te Den Haag gehuwd met Salomon van Creveld zoon van Jacob Samuel van Creveld x Kaatje van der Ham 

echtgenote van (174)c11-04, zuster van (400)a23-01
2018/06/12
moshe_m