Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[16980]

(174)a01-14
Gompertz
Branca
Brendele dr. v. Simon & Keila
Tokkie
Alexander Tokkie
Simon Gompertz x Klaartje Abraham Frank
05-06-1850
6 Siewan 5611
Den Haag
02-04-1908
1 Niesan 5668
Den Haag
Den Haag (Wassenaar)
05-04-5668
אדם לעמל יולד
פ"ט
מק ברענדלא בת כ' שמעון ז"ל
אשת כ' אלכסנדר טאקקיע יצ"ו
מתה יום ה' ר"ח ניסן
ונקברה יום א' ד' לחדש
שנת תרס"ח לפ"ק
ושם אמה קילא
תנצבה
de mens wordt geboren voor de werklast
hier is geborgen
mevr. Brendele dochter van Simon z"l
echtgenote van Alexander Tokkie, moge zijn Rots en Redder hem behoeden
zij stierf op Donderdag, het nieuwemaansfeest van Nissan
en werd begraven op Zondag de 4de van die maand
van het jaar 5668
en haar moeders naam was Keila
T.N.Ts.B.H.
Branca Gompertz is op 5-5-1880 te Den Haag gehuwd met Alexander Tokkie zoon van Mozes Abraham Tokkie x Marianna Logcher 

Alexander Tokkie was geboren op 24 Aug 1855, en overleed in Den Haag op 5 Jun 1918, 62 jr.oud

moeder van (174)a07-01, zuster van (174)b08-07 & c07-08
kinderen:
- Clara Tokkie, geb. Den Haag 9 Dec 1881, ovl. te Amsterdam op 16 Sep 1946; huwde te Amsterdam op 19 Nov 1941 met Frederik Mattheus Franciscus Ormeling.
- Abraham Tokkie (174)a07-01, geb. Den Bosch 27 Sep 1883
- Moses Tokkie, geb. den Haag 8 Jun 1885
- Aaron Tokkie, geb. Den Haag 19 Jun 1886, ovl. den Haag op 13 Apr 1937, 50 jr.oud, kelner; huwt op 5 Jan 1910, 23 jr.oud, koffiehuisbediende, met Frederika Wilhelmina v.d.Bosch, 23 jr.oud.
- Emmanuel Carolus Adelinus Tokkie, geb. Antwerpen 6 Maart 1889; omgekomen te Sobibor op 3 Aug 1943; huwt te Coevorden op 15 Nov 1911, 22 jr.oud, stafmuzikant, wonende te Leeuwarden, met Grietje Zilverberg, uit Coevorden, 25 jr.oud.
2018/08/08
moshe_m