Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[16981]

(174)a01-15
Hamme
Joel
Joel zn. v. Jitschak de leviet & Keila
Hamme
Flora Fresco
Isaac Joel Hamme x Catharina Hartog Nathan de Beer
02-01-1832
29 Tebeth 5592
Den Haag
10-05-1908
9 Ijar 5668
Den Haag
Den Haag (Wassenaar)
12-05-1908
פ"נ
איש ירא ה' הולך בתם
עשה מלאכתו באמונה
כ' יואל בן כ' יצחק הלוי ז"ל האממע
עזר למלים חובש לנמולים
מת יום א' ט' אייר
ונקבר יום ג' י"א בו
שנת תרס"ח לפ"ק
ושם אמו קילא
תנצבה

hier is geborgen
een godvrezend man, die in eenvoud ging
deed zijn arbeid in trouw
Joel de zoon van Jitschak de leviet z"l Hamme
hij hielp de besnijders, verbond de besnedenen
hij stierf op Zondag 9 Ijar
en werd begraven op Dinsdag de 11de daarvan
van het jaar 5668
en zijn moeders naam was Keila
T.N.Ts.B.H.
Joel Hamme is op 5-1-1859 te Den Haag gehuwd met Flora Fresco dochter van Moses Fresco x Mietje Polak 

broer van (133)22, (171)11-14 & (174)a06-14
kinderen:
- Hartog Hamme, geb. 1859; huwt te Winsum op 6 Mei 1891, 32 jr.oud, horlogemaker met Lea de Vries, uit Winsum, 25 jr.oud
- Mietje Hamme, geb. 1861, ovl. te Voorburg op 20 Jul 1934, 73 jr.oud, echtg. van Henri Verveer.
- Catharina Hamme, geb. 11 Jun 1863, omgekomen te Auschwitz op 9 Nov 1942, echtg. van Mozes Kropveld.

2018/06/14
moshe_m