Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[16987]

(174)a01-20b
Hartog
Wilhelmina
Michela dr. v. Jitschak
van Wijnbergen
Salomon Samuel van Wijnbergen
Izak Hartog x Cato de Reeder
29-03-1832
27 Adar II 5592
Tilburg
30-05-1909
10 Siewan 5669
Den Haag
Den Haag (Wassenaar)
01-06-1909
ותלך לדרכה
פ"ט
אשה יקרה תמימה במעשיה
היתה שלמה עם ד' כל ימיה
מרת מיכלא בת יצחק הארטג
אשת כ' יצחק בן כ' שמואל
פאן וויינבערגען
מתה ביום א' י' סיון תרס"ט
ונקברה ביום ג' י"ב בו
תנצבה
en zij ging haars weegs
hier is geborgen
een dierbare vrouw, eenvoudig in haar daden
zij was volmaakt met de Eeuwige al haar dagen
mevrouw Michela dochter van Jitschak Hartog
echtgenote van Jitschak zoon van Samuel
van Wijnbergen
zij stierf op Zondag 10 Sivan 5669
en werd begraven op Dinsdag de 12de daarvan
T.N.Ts.B.H.
akte van overlijden Den Haag nummer 1840 dd 30 -5-1909 

haar huwelijk was te Alkmaar op 5 Oct 1856: Salomon v.Wijnbergen, koopman, uit Alphen, 35 jr.oud, zoon van Samuel Salomon v.Wijnbergen & Elizabeth Jacobs, en Wilhelmina Hartog, uit Tilburg, 24 jr.oud, dochter van Isaac Hartog & Catharina de Reeder.
huwelijk ouders was te Maassluis op 18 Aug 1826: Isaac Hartog, geb. Apr 1801 te Oisterwijk, 25 jr.oud, zoon van Simon Hartog & Lena Salomon en Catharina de Reeder, geb. te Rotterdam op 27 Jun 1803, dochter van Salomon Mozes de Reeder & Johanna Lorie.
Isaac Hartog is op (154)061
Catharina de Reeder is op (154)060

kinderen van het paar, geb. te Rotterdam:
- Elizabeth, 25 Feb 1858 - 6 Apr 1858
- Henriette Helena, geb. 26 Jun 1859
- Samuel, 27 Jun 1859 - 28 Aug 1859
- Betje, 25 Jul 1861 - 29 Aug 1862
- Samuel (174)b05-21, geb. 21 Sep 1863
2018/06/14
moshe_m