Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[16988]

(174)a01-21
de Groot
Roosje
Reits dr. v. Sjlomo & Hindele
Eksteen
Mozes Eksteen
Salomon Isaac de Groot x Hendrina Andries Levi
12-07-1832
Sneek
02-01-1909
9 Teveth 5669
Den Haag
Den Haag (Wassenaar)
04-01-1909
בטח בה לב בעלה
פ"ט
מ' רייץ בת כ' שלמה ז"ל
אשת כ' משה עקשטיין יצ"ו
כנפי אהבתה פרשה על בעלה
'על חולים פקחה לבה ועיני
ואל צעקת אביונים הטתה אזן
מתה שבת קדש ט' טבת
ונקברה יום ב' י"א בו
שנת תרס"ט לפ"ק
ושם אמה הינדלא
תנצבה

het hart van haar man vertrouwde op haar
hier is geborgen
mevr. Reits dochter van Sjlomo z"l
echtgenote van Moshe Ekstein, moge zijn Rots en Redder hem behoeden
de vleugels van haar liefde spreidde zij over haar man
over de zieken overzag zij met hart en oog
en naar de kreten van de behoeftigen spitste zij haar oor
zij stierf op de heilige Sjabbat 9 Teveth
en zij werd begraven op Maandag de 11de daarvan
van het jaar 5669
en haar moeders naam was Hindele
T.N.Ts.B.H.

Bruidegom:Mozes Eksteen Geboorteplaats:Leeuwarden
Leeftijd:29
Vader bruidegom:Meyer Manuel Eksteen
Moeder bruidegom:Roosje Salomons Barnstein
Bruid:Roosje de Groot Geboorteplaats:Sneek
Leeftijd:32
Vader bruid:Salomon Isaak de Groot
Moeder bruid:Hendrina Andries Levi
Gebeurtenis:Huwelijk Datum:zondag 18 juni 1865 Documenttype:BS Huwelijk
Erfgoedinstelling:Tresoar Instellingsplaats:Leeuwarden
Collectiegebied:Friesland Archief:30-34 Registratienummer:2019
Documentnummer:50 Registratiedatum:18 juni 1865 Plaats:Sneek 

echtgenote van (174)a01-22, dochter van (33)51, zuster van (194)042 en (33)13 & 18
2018/06/14
moshe_m