Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[16992]

(174)a01-25
Fuld
Jacob
Ja'acov zn. v. Zwi & Sjeine
Fuld
Rachel van der Staal
Hersch Hartog Fuld x Suzette Schoontje Bobbe
25-10-1835
2 Chesjvan 5596
Den Haag
19-11-1910
17 Chesjvan 5671
Den Haag
Den Haag (Wassenaar)
21-11-1910
ויעקב הלך לדרכו
פ"נ
איש ענו בכל עניניו
צדיק בכל דרכיו
וחסיד בכל מעשיו
הרב יעקב בן כ' צבי פולד מת יום
ש"ק י"ז מרחשון ונקבר יום ב' י"ט בו
שנת תרע"א לפ"ק
ושם אמו שיינא
תנצבה

en Ja'acov ging zijns weegs
hier is geborgen
een bescheiden man in alle instanties
rechtvaardig in al zijn wegen
en vroom in al zijn daden
de rabbijn Ja'acov zoon van Zwi Fuld, hij stierf
op de heilige Sjabbat 17 Chesjvan en werd begraven op Maandag de 19de daarvan
van het jaar 5671
en zijn moeders naam was Sjeine
T.N.Ts.B.H.
Jacob Fuld is op 7-10-1863 te Den Haag gehuwd met Rachel van der Staal dochter van Levy van der Staal x Elisabeth van der Hart 

echtgenoot van (174)a01-24, vader van (174)b05-18, c11-08 & d06-23, broer van (174)c09-08
2018/06/17
moshe_m