Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[16993]

(174)a01-26
Marchand
Salomon
Pinchas zn. v. Noach Sjlomo & Rachel Rivka
Marchand
Mietje Simons
Salomon Marchand x Carolina Franco
02-09-1834
28 Ab 5594
Amsterdam
09-03-1909
16 Adar 5669
Den Haag
Den Haag (Wassenaar)
11-03-1909
הנני נתן לו את בריתי שלום
פ"נ
'איש חפץ במצות ה
בשלום ובמישור הלך
עם בני אדם
כ' פינחס בן כ' נח שלמה ז"ל
מארשאנד
מת יום ג' ט"ז אדר
ונקבר יום ה' ח"י בו
שנת תרס"ט לפ"ק
ושם אמו רחל רבקה
תנצבה
הפסוק דלעיל הוא מפרשת פנחס בספר במדבר כ"ה, י"ב
Ik geef hem bij dezen mijn verbond tot vrede
hier is geborgen
een man gewillig in de geboden der Eeuwige
hij ging om in vrede en oprechtheid 
met zijn medemens
Pinchas de zoon van Noach Sjlomo z"l
Marchand
hij stierf op Dinsdag 16 Adar
en werd begraven op Donderdag de 18de daarvan
van het jaar 5669
en zijn moeders naam was Rachel Rivka
T.N.Ts.B.H.


de bovenspreuk in uit Numeri 25, 12 in parasjat Pinchas, en betreft zijn naamgenoot Pinchas ben El'azar ben Aharon hakohen.
akte van overlijden nummer 911 dd 10 maart 1909 Gemeentearchief Den Haag

huwelijk te Amsterdam op 28 Mei 1874: Salomon Marchand, reiziger, uit Amsterdam, 39 yrs.oud en Mietje Simons, uit Den Haag, 26 jr.oud, dochter van Benjamin Isaac Simons & Fijtje v.Vriesland. 

echtgenoot van (174)a01-27
huwelijk ouders op 30 Apr 1828 te Amsterdam.
Vader ovl. te Tiel op 19 Feb 1876, 79 jr.oud, begraven aldaar, grafsteen 130
Moeder ovl. te Tiel op 14 Oct 1865, 61 jr.oud, begraven aldaar, grafsteen 129

zusters:
- Betje, geb, 24 Dec 1831, ovl. te Tiel op 18 Mei 1902, gehuwd met Asser-Benjamin Samuel Hirsch
- Mietje, geb. 11 Nov 1836, ovl. te Luik op 1 Maart 1920, gehuwd met Simon Lowie de Wied v.Gelder.

2018/06/17
moshe_m