Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[16998]

(174)a02-04
Mesritz
Bloeme
Bliem dr. v. Me'ir & Sara
Gazan
Abraham Gazan
Meijer Elias Mesritz x Saartje Hartog Wagenaar
09-03-1862
7 Adar II 5622
Meppel
04-01-1907
19 Teveth 5667
Den Haag
Den Haag (Wassenaar)
06-01-1907
בטח בה לב בעלה
פ"ט
אשה יראת ה' אשר הדריכה
את זרעה בתורת אל לעשות
הטוב והישר בעיני אלקים ואדם
מ' בליהם בת כ' מאיר מזריטש ז"ל
אשת כ' אברהם חזן יצ"ו
מתה שבת קדש י"ט טבת
ונקברה יום ב' כ"א בו תרס"ז לפ"ק
ושם אמה שרה
תנצבה

het hart harer man vertrouwde op haar
hier is geborgen
een godvrezende vrouw, die haar kroost
opleidde in de leer van God om het goede
en oprechte te doen in de ogen van God en mens
mevr. Bliem dochter van Me'ir Mezrits z'l
echtgenote van Abraham Gazan, moge zijn Rots en Redder hem behoeden
zij stierf op de heilige Sjabbat 19 Teveth
en werd begraven op Maandag de 21ste daarvan, 5667
en haar moeders naam was Sara
T.N.Ts.B.H.

Bloeme Mesritz is op 18-10-1884 te Meppel gehuwd met Abraham Gazan zoon van Levie Gazan en Bettien Lezer 

echtgenote van (174)a02-05, dochter van (151)305 & 346, zuster van (151)304
2018/06/18
moshe_m