Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[17012]

(174)a02-18
Joels / Joel
Mietje
Meile dr. v. Michael & Fraadche
Seijffers
Salomon Meijer Seijffers
Michel Joel x Kaatje Mozes
14-12-1809
7 Thebet 5570
Doornenburg
25-06-1907
13 Tammoez 5667
Den Haag
Den Haag (Wassenaar)
27-06-1907
טבא בכלח אלי קבר*
פ"ט
מ' מיילא בת כ' מיכאל ז"ל
אלמנת מאיר** סייפפערס ז"ל
מתה יום ג' י"ג תמוז
ונקברה יום ה' ט"ו בו
שנת תרס"ז לפ"ק
ושם אמה פראדכא
תנצבה
המצבה הזאת מלאה אי-דיוקים
הפסוק המצוטט צריך להיות
תבוא בכלח אלי קבר*
על פי ספר איוב ה' כ"ו

שם הבעל ז"ל צריך להיות שלמה בן מאיר, ולא מאיר**
je zal tot je graf komen met een rijke oogst/in volle ouderdom
hier is geborgen
mevr. Meile dochter van Michael z"l
weduwe van Me'ir* Seijffers z"l
zij stierf op Dinsdag 13 Tammoez 
en werd begraven op Donderdag de 15de daarvan
van het jaar 5667
en haar moeders naam was Fraadche
T.N.Ts.B.H.

de bovenspreuk afkomstig uit het boek Job 5, 26 is foutief overgenomen
betreffende de betekenis zjn er twee verklaringen, beide aangegeven.

haar overleden echtgenoot heette niet Meijer Seijffers zoals aangegeven in hebreeuws en Hollands, maar Salomon Meijer Seijffers.

Mietje Joel is op 3-11-1854  te Den Bosch gehuwd met Salomon Meijer Seijffers zoon van Meijer Salomon Seijffers x Lena Eliazer van Haldere 
Salomon Meijer Seijffers was geboren op 15 Maart 1802 te 's-Hertogenbosch (of te Oss), en was tweemaal weduwnaar. Mietje Joel was geboren op 14 Dec 1810 te Doornenburg.

Salomon Meijer Seijffers (214)057 overleed te Den Bosch op 4 Apr 1860, echtgenoot van Mietje Joel, eerder weduwnaar van Geertruida Mariks en Elisabeth de Heer.
huwelijkshistorie van Salomon Meijer Seijffers:
1) op 29 Sep 1828 te Den Bosch: Salomon Meijer Seijffers, geb. te Oss op 15 Maart 1802 en Geertruida Mariks, geb, te Eisden op 15 Aug 1802.
Geertruida Mariks overleed te Den Bosch op 27 Jun 1852, dochter van David Mariks & Merle Sander, echtg. van Salomon Meijer Seijffers.

2) op 18 Nov 1852 te Eindhoven: Salomon Meijer Seijffers & Elisabeth de Heer.
Elisabeth de Heer overleed te Den Bosch op 31 Maart 1854, dochter van Philip de Heer & Catharina Wijnberg, echtg. van Salomon Meijer Seijffers. Dit was na een miskraam op 7 Feb 1854.

3) op 3 Nov 1854 te Den Bosch met Mietje Joel.

Uit zijn 1ste huwelijk waren er de volgende kinderen:
- Kaatje Seijffers, geb. 1829; zij huwde te Utrecht op 8 Mei 1861, 31 jr.oud met Levie v.Duren, uit Amersfoort, 35 jr.oud.
- Maria Anna Seijffers, geb. 15 Mei 1835; zij huwde op 28 Oct 1859 te Den Bosch met Michael Stern, geb. op 14 Aug 1833 te Eisden.
- Sophia Seijffers, ovl. 10 Feb 1838
- Mozes Seijffers, geb. 26 Dec 1838; hij huwde 1) op 11 Sep 1864 te Eijsden, bakker, 25 jr.oud met Carolina Isaac, geb. op 11 Jan 1826 te Eijsden, 38 jr.oud; hij huwde 2) te Amsterdam op 28 Jan 1885, bakker, 46 jr.oud met Mietje v.Duren, uit Amsterdam, 28 jr.oud, dochter van Levie v.Duren [echtg. van bruidegoms oudste zuster in zijn 2de echt] & Klaartje Salomon Koren.
- Jeanette Seijffers (204)054, geb. 29 Nov 1840, ovl. te Zevenbergen op 2 Maart 1870; huwde met Jonas v.Straten op 5 Jul 1864 te Den Bosch; hij was geboren te Fijnaart op 21 Jun 1836.
- Betje Seijffers, ovl. 28 Dec 1842
- Carolina Seijffers, ovl. 14 Maart 1844
- doodgeboren kind, 24 Maart 1845
- doodgeboren kind 16 Oct 1846
- Abraham Salomon Seijffers, ovl. 25 Oct 1850
2018/06/21
moshe_m