Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[17013]

(174)a02-19
Mulder
Frederica
Fegele dr. v. Sjlomo Samuel & Fraadche
Polak
Emanuel Polak
Samuel Mulder x Clara Hartong
05-11-1829
9 Chesjvan 5590
Amsterdam
29-06-1907
17 Tammoez 5667
Den Haag
Den Haag (Wassenaar)
01-07-1907
פ"ט
מ' פעגלא בת כ' שלמה שמואל ז"ל
לבית מולדר
אשת כ' מנחם פאלק יצ"ו
מתה שבת קדש י"ז תמוז
ונקברה יום ב' י"ט בו 
שנת תרס"ז לפ"ק
ושם אמה פראהדכא
תנצבה
hier is geborgen
mevr. Fegele dochter van rabbi Sjlomo Samuel z"l
van de familie Mulder
echtgenote van Menachem Polak, moge zijn Rots en Redder hem behoeden
zij stierf op de heilige Sjabbat 17 Tammoez
en werd begraven op Maandag de 19de daarvan
van het jaar 5667
en haar moeders naam was Fraadche
T.N.Ts.B.H.
akte van overlijden nummer 2082 dd 30-06-1907 te Den Haag gemeentearchief 

haar huwelijk was te Amsterdam op 12 Apr 1855: Emanuel Abraham Polak, uit Amsterdam, 32 jr.oud, zoon van Abraham Salomon Polak & Jette Emanuel Nijkerk, en Frederica Mulder, uit Amsterdam, 25 jr.oud, dochter van Samuel Israel Mulder, beedigd translateur & Klaartje Jacob Hartong.
Emanuel Abraham Polak was geboren te Amsterdam op 25 Jan 1823

de ouders van Frederica waren gehuwd te Amsterdam op 8 Feb 1822.
2018/06/21
moshe_m