Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[17025]

(174)a03-10
Isaacson
Esther Jozephine
Ester dr. v. Joseph David & Sjeva
Isaacson
Joseph David Isaacson x Susanne Hendrix
05-04-1833*
16 Niesan 5593
Middelburg
04-05-1910
25 Niesan 5670
Den Haag
Den Haag (Wassenaar)
07-05-1910
*haar geboortedatum in burgerlijke actes is 4 of 5 Apr 1832, en niet als aangegeven op de steen
פ"ט
אסתר בת כ' יוסף דוד ז"ל
איזקסאן
מתה אור ליום ד' כ"ה ניסן
ונקברה עש"ק כ"ז בו
שנת תר"ע לפ"ק
ושם אמה שבע
תנצבה
hier is geborgen
Ester dochter van Joseph David z'l
Isaacson
zij stierf op de vooravond van Woensdag 25 Nissan
en werd begraven op Vrijdag de 27ste daarvan
van het jaar 5670
en har moedersnaam was Sjeva
T.N.Ts.B.H.
bij haar zuster Goetha op (195)r10-02 is de moedersnaam Sjeifa.
akte van overlijden gemeente Den Haag nummer 1420 dd 4 mei 1910 
Esther Josephine Isaacson, 77 jr.oud
huwelijk ouders te Middelburg op 25 Feb 1829: Joseph David Isaacson, uit Middelburg, 27 jr.oud, wedn. van Judith Philip Isaac Isaacson, en Suzanna Hendrix, uit Middelburg,  21 jr.oud, dochter van Simon Hendrix & Goeta Hendrix.

broers en zusters:
- Simon Isaacson, 2 Oct 1830 - 19 Mei 1836
- Adolph Isaacson, 18 Oct 1834, gehuwd met Frederika v.Oosten
- Goetha Isaacson (195)r10-02, 20 Jan 1838, ovl. op 23 Feb 1918 te Nijmegen
2018/07/08
moshe_m