Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[17028]

(174)a03-13
Denekamp
Klaartje
Gelle dr. v. Eliezer & Sjeine
Vos
Maurits Vos
Eliazer Ephraim Denekamp x Susanna Arend van Rees
25-08-1847
13 Elloel 5607
Schoonhoven
03-01-1911
3 Tewet 5671
Den Haag
Den Haag (Wassenaar)
06-01-1911
כפה פרשה לעני
פ"ט
אשה שפלת רוח ורכת שפה
לרב ולצעיר לעשיר ולאביון
מ' געלא בת כ' אליעזר ז"ל
דענעקאמף
אשת פו"מ כ' משה פאס יצ"ו
מתה יום ג' ג' טבת
ונקברה עש"ק ו' בו
שנת תרע"א לפ"ק
ושם אמה שיינא
תנצבה

haar hand strekte zij uit naar de arme
hier is geborgen
een ootmoedige en zacht sprekende vrouw
tegenover de vooraanstaande, de jongeling, de rijke en de arme
mevr. Gelle dochter van Eliezer z"l
Denekamp
echtgenote van parnas en leider Moshe Vos, moge zijn Rots en Redder hem behoeden
zij stierf op Dinsdag 3 Teveth
en werd begraven op Vrijdag de 6de daarvan
van het jaar 5671
en haar moeders naam was Sjeine
T.N.Ts.B.H.

Klaartje Denekamp is te Schoonhoven gehuwd op 29-04-1869 met Maurits Vos zoon van Joseph Mozes Vos x Rosette Gerrits 

Maurits Vos (174)a03-14 is een broer van Isidor Vos (174)a03-12, en zijn dochter Rosette is een schoonzuster van diens echtgenotes.


kinderen:
- Rosette Vos, geb. 1871; huwt op 12 Apr 1893, 21 jr.oud met Salomon Marcus Cats, 27 jr.oud, zoon van Marcus Cats & Diana Michels. Isidore Vos, koopman, 44 jr.oud, is een van de getuigen.
- Suzanne Vos, geb. 1873, ovl. te Apeldoorn op 30 Nov 1931, 58 jr.oud.
- Josephine Vos, geb. 1874, ovl. te Utrecht op 4 Mei 1947, 72 jr.oud, echtg. van Victor v.Itallie.
2018/07/09
moshe_m