Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[17029]

(174)a03-14
Vos
Maurits
Moshe zn. v. Joseph & Hadassa
Vos
Klaartje Denekamp
Joseph Mozes Vos x Rosette Gerrits
14-03-1843
12 Adar II 5603
Den Haag
02-03-1913
23 Adar 5673
Den Haag
Den Haag (Wassenaar)
04-03-1913
ויעל משה
איש שכל רוח הולך בתם
רב פעלים לדרש טוב לעדתו
ה"ה כ' משה בן יוסף ז"ל פאס
שנים רבות היה פו"מ לקהל הזה
מת יום א' כ"ג אדר ראשון
ונקבר יום ג' כ"ה לחדש
שנת תרע"ג לפ"ק
ושם אמו הדסה
תנצבה

en Mozes steeg op
hier is geborgen
een man van verstandelijke geest die in eenvoud ging
vol activiteit om voor zijn gemeente het goede te Eisen
dit is Moshe de zoon van Joseph z"l Vos
vele jaren was hij parnas en leider van deze gemeente
hij stierf op Zondag 23 Adar I
en werd begraven op Dinsdag de 25ste van de maand
van het jaar 5673
en zijn moeders naam was Hadassa
T.N.Ts.B.H.
Maurits Vos is op 29-04-1869 te Schoonhoven gehuwd met Klaartje Denekamp dochter van Eliazar Ephraim Denekamp x Susaana Arend van Rees 

echtgenoot van (174)a03-13, broer van (174)a03-12
2018/07/09
moshe_m