Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[17039]

(174)a03-23
Mol
Gerson
Gersjon zn. v. Abraham & Beile
Mol
Rachel Verveer
Abraham Gerson Mol x Betje van Gigch
25-07-1837
23 Tammoez 5597
Den Haag
21-11-1917
7 Kislew 5678
Den Haag
Den Haag (Wassenaar)
23-11-1917
הולך בתום ילך בטח
פ"נ
איש טוב וישר סר מרע
ירא ה' וחפץ במצותיו
כ' גרשון בן כ' אברהם מאל ז"ל
מת אור ליום ה' ז' כסלו
ונקבר עש"ק ח' בו
שנת תרע"ח לפ"ק
ושם אמו בילא
תנצבה
'הפסוק לעיל הוא מספר משלי י', ט
die in eenvoud gaat, gaat in zekerheid
hier is geborgen
een goede en oprechte man, die het kwade mijdt
godvrezend en welwillend met Diens geboden
Gersjon de zoon van Abraham Mol z"k
hij stierf op de vooravond van Donderdag 7 Kislev
en werd begraven op Vrijdag de 8ste daarvan
van het jaar 5678
en zijn moeders naam was Beile
T.N.Ts.B.H.
de bovenspreuk is uit Prediker 10,9
Gerson Mol is op 26-4-1865 te Den Haag gehuwd met Rachel Verveer dochter van  Sabbathai Verveer x Mietje Samson Cohen 

echtgenoot van (174)a03-22, vader van (174)b13-08, broer van (174)a12-13, (156)i12-09, (400)a64-01, (500)c49-058 & c53-071
2018/12/02
moshe_m