Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[17040]

(174)a03-24
de Jong
Izak
Jitschak zn. v. Jehoeda & Hendele
de Jong
Sara Bino / Esther Kunstenaar
Levy Isaac de Jong x Heintje Bino
24-11-1868
10 Kislew 5629
Den Haag
19-09-1914
27 Elloel 5674
Utrecht
Den Haag (Wassenaar)
22-09-1911
op de steen staat als ovl.datum 20 Sep 1911 hetgeen mooi overeenkomt met de hebr.datum van Woensdag 27 Eloel. Echter, volgens de burgerlijke registratie was het overlijden te Utrecht op 19 Sep 1911. Aan te nemen valt, dat hij overleed s'avonds na nacht op Dinsdag de 19de, welk tijdstip volgens joods gebruik al de 4de weekdag, 27 Eloel was.
קצר ימים ושבע רגז
פ"נ
כ' יצחק בן כ"ה יהוד' ז"ל דע יונג
מת יום ד' כ"ז אלול
ונקבר עש"ק כ"ט בו
שנת תרע"א לפ"ק
ושם אמו הענדלא
תנצבה
הפסוק דלעיל הוא מסר איוב י"ד, א: אדם ילוד אשה קצר ימים ושבע רגז
kort van dag en verzadigd van ergernis
hier is geborgen
Jitschak zoon van rabbi Jehoeda z"l de Jong
hij stierf op Woensdag 27 Eloel
en werd begraven op Vrijdag de 29ste daarvan
van het jaar 5671
en zijn moeders naam was Hendele
T.N.Ts.B.H.
de bovenspreuk is uit het boek Job 14,1 
Izak de Jong is op 18-2-1891 te Den Haag gehuwd met Sara Bino dochter van Gompel Nathan Bino x Doortje de Jong. Sara Bino is op 25-1-1892 overleden te Den Haag. Izak is hertrouwd op 3-6-1896 te Den Haag met Esther Kunstenaar dochter van Lion Kunstenaar en Betje Ut  

zoon van (20)02 & 48, broer van (20)01 & 35, schoonzoon in 2de echt van (174)a14-09.
via zijn 1ste echt was hij een zwager van een broer van (174)a03-20b
zijn ouders waren gehuwd op 5 Aug 1868 te Den Haag: Levij de Jong, 31 jr.oud, hoofdonderwijzer, zoon van Isaac de Jong & Clara de Koning, en Heintje Bino, 21 jr.oud, dochter van Nathan Bino & Saartje Poons.

Levij de Jong, onderwijzer, overleed te Den Haag op 6 Jul 1878, 41 jr.oud, terwijl zijn vader Isaac de Jong, winkelier, nog in leven was, te Delft.
Heintje Bino, geb. op 10 Jun 1847, overleed te Den Haag op 10 Feb 1923, 75 jr.oud.

kinderen van dit paar:
- Isaac de Jong, geb. 24 Nov 1868 - zie hierboven
- Nathan de Jong, geb. 1871; huwde op 3 Sep 1896, muzikant, 25 jr.oud te Den Haag met Esther del Valle, uit Amsterdam, 27 jr, dochter van Jacob del Valle & Hanna de Roode.
- Abraham de Jong, geb. 1775; huwde op 24 Nov 1920, 45 jr.oud, manufacturier met Catherina Cohen, 43 jr, pensionhoudster, dochter van Abraham Cohen & Mietje Hamme.

zoon uit het 2de huwelijk van Isaac de Jong, met Esther Kunstenaar:
Levij de Jong, geb. 22 Jan 1898; huwt te Den Haag op 16 Nov 1921, 23 jr.oud, Koopman in kousen, met Mietje v.Leeuwen, 22 jr.oud, dochter van Michel v.Leeuwen & Hadasse Hakker.
2018/07/11
moshe_m