Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[19416]

(154)001
Hartog
Levie
Leib z.v. David
David
27-12-1809
20 Tewet 5570
Oisterwijk
28-12-1809 / 21 Tewet 5570
Er is geen Nederlandse tekst.
פ"נ
איש ישר
אשר היה פו"מ
כ"ה ליב בר דוד
נפטר אור ליו' ד'
כ' טבת ונקבר
יום ה' כ"א טבת
תקע לפ"ק
ת נ צ ב ה
Hier rust
een oprecht man
die parnas en bestuurder was,
de geëerde heer Leib, zoon van David.
Hij overleed aan de vooravond van woensdag
20 Tevet en werd begraven
op donderdag 21 Tevet
5570 volgens de kleine telling.
T.N.Ts.B.H.
Overleden: woensdag 20 Tevet 5570 = 27 december of dinsdagavond 26 december 1809.
Begraven: donderdag 21 Tevet 5570 = 28 december 1809.
Zie - Verborgen in Brabantse Bodem- blz. 82. 
2020/10/08
barend_e