Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[19423]

(154)008
Koppens
Mietje
Gersons
Levie Gersons
Nathan Koppens & Bruintje Jacob
20-12-1799
Oisterwijk
13-07-1881
Tilburg
Oisterwijk
HIER RUST
MIETJE KOPPENS
IN LEVEN ECHTGENOOTE
VAN LEVI GERSONS
GEB. TE OISTERWIJK 20 DEC. 1799
OVERL. TE TILBURG 14 JULI 1881.
H. A. R. I. V.
אשה יראת ה' היא תתהלל
פ"ט
ה"ה מרת מערלא בת כ' נתן
אשת כ' יהודא ב"כ שלמה חàֶרñָנס
הנולדת מן בריין מתה ביום ה' י"ז תמוז
ונקברה למחרתו ח"י בו ת'ר'מ'א' לפ"ק
ת נ צ ב ה
“Een vrouw die de Eeuwige vreest, die is te prijzen” (1).
Hier rust
de geëerde mevrouw Merele, dochter van de geëerde Nathan,
vrouw van de geëerde Jehoeda, zoon van de geëerde Sjlomo Gersons,
die werd geboren uit Brein. Zij stierf op donderdag 17 Tammoez
en werd de volgende dag begraven, op 18 (2) in die maand, 5641 volgens de kleine telling.
T.N.Ts.B.H.
(1) Spreuken 31:30.
(2) Geschreven als “leven(d)”.
Geboren: vrijdag 22 Kislew 5560 = 20 december 1799.
Overleden: donderdag 17 Tammoez 5641 = 14 juli 1881.
Begraven: vrijdag 18 Tammoez 5641 = 15 juli 1881.
Volgens overlijdensakte nr.316 overleed Mietje 13-7-1881 om 9 uur namiddags.
Huwelijksakte nr. 3, gemeente Oisterwijk, d.d.14-3-1837.
Mietje Koppens is de echtgenote van Levie Gersons, begraven Oisterwijk (154)057.
2019/12/14
alie_b