Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[19424]

(154)009
Gersons
Benjamin
Salomon
ongehuwd
Salomon Gersons & Maria Anna Levie Hartog
21-10-1813
Tilburg
14-09-1881
Tilburg
Oisterwijk
16-09-1881
HIER RUST
BENJAMIN SALOMON GERSONS
GEB. TE TILBURG 21 OCT. 1813
ALDAAR OVERL. 14 SEPT. 1881.
Z. A. R. I. V.
ישכן לבטח עליו
פ"נ
בן רודף אמת ואהב שלותה
נפשו כמעט רגע לאל עלתה
ינוסו ממנו צרה ואנחה
מנהיג באמונה עדת קריתו
נר ה' יאיר לו במלונתו
ה"ה הב"ח בנימן בן כ"ה שלמה חערסאנס
ושם אמו מרים מת ביום ד' ך' אלול
ונקבר בעש"ק כ"ב בו ר'ר'מ'א' לפ"ק
ת נ צ ב ה
“Die veilig bij Hem wonen zal” (1)
Hier rust
Een zoon, waarheid achtervolgend en haar vredige rust beminnend.
Zijn ziel steeg in korte tijd op naar God.
Wegvlieden zullen van hem benauwdheid en verzuchting.
Een betrouwbaar bestuurder van de gemeente in zijn stad.
De lamp Gods zal hem verlichten in zijn nachthut (2).
Dit is de vrijgezel Benjamin, zoon van de geëerde heer Sjlomo Gersons
en de naam van zijn moeder Mirjam. Hij stierf op woensdag 20 Eloel
en werd begraven op de dag voor de heilige sabbat, op 22 in die maand, 5641 (3) volgens de klei-ne telling.
T.N.Ts.B.H.
(1) Deuteronomium 33:12.
(2) Deze vijf regels vormen een gedicht. De beginletters vormen de naam Benjamin.
(3) Er staat abusievelijk: (5)441.
Geboren: donderdag 27 Tisjrie 5574= 21 oktober 1813.
Overleden: woensdag 20 Eloel 5641 = 14 september 1881.
Begraven: vrijdag 22 Eloel 5641 = 16 september 1881.
Geboorteakte nr. 271, gemeente Tilburg.
Overlijdensakte nr. 406, gemeente Tilburg, d.d. 15-9-1881, vermeld - overleden 14 september om 2 uur namiddags..
Benjamin Gersons is de zoon van Salomon Gersons en Maria Anna Hartog, begraven Oisterwijk, (154)046 en (154)040.
2019/12/14
alie_b