Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[19425]

(154)010
Meijdenberg, van den
Aharon
ongehuwd
Jacob Meijer van den Meijdenberg & Sara Samson
30-07-1800
Oisterwijk
12-06-1882
Eindhoven
Oisterwijk
14-06-1882
Er is geen Nederlandse tekst.
פ"נ
שמח בחור בילדתך
בחדוה ורנה תנוח בקברך
בגן עדן יעשו לך חפתך
שכר הרבה מוכן לפנך
אשריך ואשרי יולדתך
תחת אשר עשית חסד וצדקה בעולמך
ה"ה פו"מ הבחור אהרון בן כ"ה יעקב מאיר
פון דען מיידעןבערך נפטר ביום ב'
כ"ה סיון ונקבר ביום ד' כ"ז בו שנת ה'ת'ר'מ'ב'
ה נ צ ב ה (צריך להיות: ת נ צ ב ה)
Hier rust
“Verheug u, o jongeling, in uw jeugd.” (1)
In vreugde en met gejubel zul je rusten in je graf.
In de Hof van Eden zullen ze voor jou je choepa (2) maken.
Een grote beloning is voor jou bereid.
Gelukkig ben jij en gelukkig is zij die jou heeft gebaard
vanwege dat wat jij hebt gedaan aan goedertierenheid en liefdadigheid in jouw wereld (3).
Dit is de parnas en bestuurder de vrijgezel Aharon, zoon van de geëerde heer Ja’akov Me’ir
von den Meijdenberg. Hij overleed op maandag
25 Siwan en werd begraven op woensdag 27 in die maand in het jaar 5642.
H.N.Ts.B.H. (4)
(1) Prediker 11:9. Het woord “bachoer” heeft twee betekenissen: “jongeling” en “ongetrouwde man”.
(2) “Choepa” is huwelijksbaldakijn,  huwelijksplechtigheid, bruidsvertrek.
(3) Deze vijf regels vormen een gedicht.
(4) Moet zijn: T.N.Ts.B.H.
Overleden: maandag 25 Siwan 5642 = 12 juni 1882.
Begraven: woensdag 27 Siwan 5642 = 14 juni 1882.
Overlijdensakte nr.41, gemeente Eindhoven, d.d. 12-6-1882, vermeld -  overleden 12 juni om 3 uur des morgens.
Aron van den Meijdenberg is zoon van Jacob Meijer van den Meijdenberg en Sara Samson, begraven in Oisterwijk, (154)004 en (156)36.
2019/12/14
alie_b