Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[19431]

(154)016
Godschalk
Francijn
Hartog
Levi Hartog
Elias Godschalk & Roosje Hartog
27-02-1815
Heusden
28-02-1902
Waalwijk
Oisterwijk
02-03-1902

FRANCIJN GOTSCHALK
ECHTGENOOTE VAN WIJLEN
LEVI HARTOG OVERLEDEN
TE WAALWIJK 21 ADAR I / 28 FEBRUARI 5662
IN DEN OUDERDOM VAN 87 JAREN
H. A. R. I. V.

 

פי צדיק יהגה חכמה ולשונו תדבר משפט
פ"ט
מרת פרומיט אשת כ' יהודה
המכונה ליב äַארèָאח
מתה בערב שבת קדש כ"א
אדר ראשון ונקברה ביום
ראשון בשבת כ"ג בו ת'ר'ס'ב' לפ"ק
ת נ צ ב ה
“De mond van de rechtvaardige gewaagt van wijsheid, zijn tong spreekt het recht.” (1)
Hier rust
mevrouw Froemmet, vrouw van de geëerde Jehoeda,
genaamd Leib Hartog.
Zij stierf op de dag voor de heilige sabbat, op 21
Adar I en werd begraven op dag
één in de sabbat (2) 23 in die maand, 5662 volgens de kleine telling.
T.N.Ts.B.H.
(1) Psalm 37:30.
(2) Zondag.
Overleden: vrijdag 21 Adar I 5662 = 28 februari 1902.
Begraven: zondag 23 Adar I 5662 = 2 maart 1902.
Huwelijksakte nr. 13, gemeente Sprang-Capelle, 28-11-1836.
Francijn Godschalk is de echtgenoot van Levie Hartog, begraven Oisterwijk (154)017.
Haar ouders zijn begraven in Vught, (214)026 en (214)041.
2019/12/14
alie_b