Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[19432]

(154)017
Hartog
Levie
Francijn Godschalk
Jacob Hartog & Johanna Wijnbergen
19-01-1811
Breda
05-09-1884
Besoijen
Oisterwijk

LEVIE HARTOG
OVERL= TE BESOIJEN
16 ELOEL 5644.
Z. A. R. I. V.

 

שמע ד' קול יהודה ואל עמו תביאנו
פ"נ
כ' יהודה המכונה ליב
ב"ר עקיבה äַארèָאח
שנפטר בשם טוב
ליל שבת קדש ט"ז אלול
ונקבר ביום א' י"ז בו
בשנת ת'ר'מ'ד' לפ"ק
ת נ צ ב ה

 

“Hoor, Eeuwige, de stem van Jehoeda en breng hem tot zijn volk.” (1)
Hier rust
de geëerde Jehoeda, genoemd Leib,
zoon van de heer Akiva Hartog,
die overleed in goede naam
in de nacht van de heilige sabbat 16 Eloel
en werd begraven op zondag 17 in die maand
in het jaar 5644 volgens de kleine telling.
T.N.Ts.B.H.
(1) Deuteronomium 33:7.
Overleden: zaterdag 16 Eloel 5644 = 6 september 1884.
Begraven: zondag 17 Eloel 5644 = 7 september 1884.
Overlijdensakte nr.34, gemeente Besoijen, vermeld - overleden 5 september 1884 om 5 uur namiddags.
Huwelijksakte nr.13, gemeente Sprang-Capelle, d.d. 28-11-1836.
Levie Hartog is de echtgenoot van Francijn Godschalk, begraven Oisterwijk (154)016 . Hun zoon Mozes is begraven in Oisterwijk (154)111.
2019/12/14
alie_b