Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[19437]

(154)022
Goudsmit
Dientje/Dine
Hartog
Mozes Hartog
Samuel Goudsmit & Hanna Prins
20-03-1842
Eindhoven
03-04-1887
Waalwijk
Oisterwijk
05-04-1887
DINE GOUDSMIT
ECHTGENOTE VAN MOZES HARTOG HZN.
OVERLEDEN TE WAALWIJK
DEN 9 NISAN 5647.
IN DEN OUDERDOM VAN VIJFENVEERTIG JAREN
H. A. R. I. V.
“Vele dochters gedragen zich wakker,  maar gij overtreft haar alle!” (1)
Zij zocht met vol verlangen haar Rots al haar levensdagen.
Haar handen opende zij voor de ellendigen en de armen van haar volk.
Haar goedheid en de oprechtheid van haar daden waren bekend in de poorten.
In majesteit en luister gekleed in het huis van haar vader zoals in haar jeugd (2).
==========
De grafsteen van de bescheiden vrouw, mevrouw Dina,
vrouw van de geëerde Mosje, zoon van de heer Tsvi Hartog
en de naam van haar moeder Channa.
Haar ziel voer op ten hemel op haar verjaardag,
toen zij vijfenveertig jaar oud was,
op zondag 9 Niesan en zij werd begraven op dinsdag 11 in die maand
in het jaar 5647 volgens de kleine telling (3).
T.N.Ts.B.H.
(1) Spreuken 31:29.
(2) Deze vier regels rijmen op elkaar. De beginletters vormen de naam Dina.
(3) De letters van de namen Dina, Mosje, Tsvi Hartog en Channa zijn gemarkeerd.
Overleden: zondag 9 Niesan 5647 = 3 april 1887.
Begraven: dinsdag 11 Niesan 5647 = 5 april 1887.
Op de steen staat de roepnaam Dine.
Overlijdensakte nr.24, gemeente Waalwijk, d.d. 4-4-1887, vermeld - overleden  3 april om 6 uur des morgens. 
Huwelijksakte nr.14, gemeente Waalwijk, d.d.3-6-1880.
Dientje Goudsmit is dochter van Samuel Goudsmit en Hanna Prins, begraven in Eindhoven, (163)320 en (163)326.
Dientje Goudsmit is de eerste echtgenoot van Mozes Hartog, begraven Vlissingen, (Julianalaan) (133)011.
2019/12/14
alie_b