Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[19440]

(154)024
Deen
Mozes
Dina Wolff
Joseph Deen & Elisabeth Izaks
06-06-1812
Tilburg
12-02-1891
Tilburg
Oisterwijk

RUSTPLAATS
VAN WYLEN DEN HEER
MOZES DEEN,
IN LEVEN LID
VAN DEN KERKERAAD
DER NEDERLANDSCH
ISRAËLITISCHE
GEMEENTE TE TILBURG.
OVERLEDEN
OP 78 JARIGEN
OUDERDOM
IN DEN
AVOND VAN DEN
12EN FEBRUARI 1891 / 5 ODER I 5651
Z. A. R. I. V.

 

מצבת
קבורת איש אמונים
ירא אלהים אוהב תורה ומדע
דרש טוב לעמו ופועל צדק בעדתו
ה"ה פרנס ומנהיג ק"ק טילבורג
החבר ר' משה
בן החבר ר' יוסף לבית דעען
מת בשיבה טובה אור ליום ו'
עש"ק ה' אדר א' שנת ת'ר'נ'א' לפ"ק
==========
לא האבן הזאת תספר תהלתך
בחוץ וברחבות תרנה צדקתך
ת נ צ ב ה
DE OPGERICHTE STEEN VAN
het graf van een betrouwbaar man,
die God vreesde, de Tora en de wetenschap liefhad.
Hij zocht het goede voor zijn volk (1) en deed wat goed (2) is in zijn gemeente.
Dit is de parnas en bestuurder van de heilige gemeente Tilburg,
de chaveer, de heer Mosje,
zoon van de chaveer, de heer Joseef van het huis Deen.
Hij stierf in hoge ouderdom aan de vooravond van vrijdag,
de dag voor de heilige sabbat, op 5 Adar I in het jaar 5651 volgens de kleine telling.
==========
De steen zal niet jouw roem verkondigen.
Jouw gerechtigheid roept luide op straat en op de pleinen.
T.N.Ts.B.H.
(1) Esther 10:3.
(2) Psalm 15:2.
Overleden: vrijdag 5 Adar I 5651 = donderdagavond 12 februari 1891.
Huwelijksakte nr. 55, gemeente Kampen, d.d. 1-6-1852.
Mozes is zoon van Joseph Deen en Elisabeth Izaks, begraven in Oisterwijk, resp.(154)037 en (154)066.
Hun kinderen zijn in Tilburg geboren.
1.Joseph, begraven in Oisterwijk (154)117.
2.Jacob, begraven in Oisterwijk (154)108.
3.Isaak Isidoor, begraven Oisterwijk (154)109.
4.Abraham, begraven Oisterwijk (154) 165 .
5.Emanuel, geb.19-12-1860 en overleden 1925-Londen?
6.Hendrik, begraven Oisterwijk (154)116.
2019/12/14
alie_b