Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[19441]

(154)025
Wolff
Dina
Deen
Mozes Deen
Jacob Wolff & Trijntje Manuel Wolff
05-10-1827
Kampen
21-04-1905
Tilburg
Oisterwijk
RUSTPLAATS
VAN WIJLEN
MEVROUW DINA WOLFF
ECHTGENOOTE VAN WIJLEN
DEN HEER MOZES DEEN
GEBOREN TE KAMPEN 5 OCTOBER 1827 / 14 TISRI 5588
OVERLEDEN TE TILBURG 21 APRIL 1905 / 16 NISAN 5665
H. A. R. I. V.
מצבת
קבורת אשת חיל
יראת יי כל ימיה
לעניים פרשה כפה
ולאביונים שלחה ידידה
עזר היתה לבעלה
ועטרת תפארת לבניה
בשערים יהללוה
כי טובים ונאים היו מעשיה
ה"ה מרת דינה
בת כ' יעקב וואלפף
אשת המנוח
החבר ר' משה לבית דעען
ושם אמה טריינע שרה
שבה אל בית אביה
ביום ב' של פסח ת'ר'ס'ה' לפ"ק
ת נ צ ב ה
DE OPGERICHTE STEEN VAN
het graf van een flinke vrouw
die de Eeuwige vreesde al haar dagen.
Naar de ellendigen breidde zij haar hand uit
en naar de nooddruftigen strekte zij haar handen uit (1).
Een hulp was zij van haar man
en een sierlijke kroon van haar kinderen.
In de poorten roemen zij haar,
want goed en fraai waren haar daden (2).
Dit is mevrouw Dina (3),
dochter van de geëerde Ja’akov Wolff,
vrouw van wijlen
de chaveer, de heer Mosje van het huis Deen
en de naam van haar moeder Treine Sara,
die terugkeerde naar het huis van haar Vader (4)
op de tweede dag van Pesach (5) 5665 volgens de kleine telling.
T.N.Ts.B.H.
(1) Zie Spreuken 31:20.
(2) Geïnspireerd door Spreuken 31:31.
(3) Deze acht regels rijmen op elkaar.
(4) Leviticus 22:13.
(5) 16 Niesan.
Overleden: vrijdag 16 Niesan 5665 = 21 april 1905.
Huwelijksakte nr. 55, gemeente Kampen, d.d. 1-6-1852.
Dina Wolff is dochter van Jacob Wolff en Trijntje Manuel Wolff, begraven Kampen, resp.(109)181 en (109)180.
Zij is de echtgenote van Mozes Deen, begraven in Oisterwijk (154)024.
2019/12/14
alie_b