Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[19443]

(154)027
Leeuwen, van
Theresia
Hakkert
Levie Hakkert
Maurits van Leeuwen & Helena Jansen
09-04-1827
Eindhoven
08-06-1892
Sprang
Oisterwijk
HIER RUST
THERESIA HAKKERT
GEB. VAN LEEUWEN
OVERL. TE SPRANG
DEN 8 JUNI 1892

פ"ט
אשת חיל במישור פעמיה
מ' רית בת כ' משה פאן לעעווען
אשת כ' יהודה האקקערט לוי

בת חמש וששים שנה
הלכה לעולמה יום ד' י"ג סיון
ותשב אל אדמתה עש"ק
ט"ו בו ת'ר'נ'ב' לפ"ק
ת נ צ ב ה

Hier rust
een flinke vrouw, wier schreden recht waren,
mevrouw Riet, dochter van de geëerde Mosje van Leeuwen,
vrouw van de geëerde Jehoeda Hakkert HaLevi.

Toen zij vijfendertig jaar oud was
ging zij naar haar eeuwigheid op woensdag 13 Siwan
en keerde terug naar haar aarde (1) op de dag voor de heilige sabbat
15 in die maand (in het jaar) 5652 volgens de kleine telling.
T.N.Ts.B.H.

(1) Zie Psalm 146:4.
Overleden: woensdag 13 Siwan 5652 = 8 juni 1892.
Begraven: vrijdag 15 Siwan 5652 = 10 juni 1892.

Huwelijksakte nr.5, gemeente Stratum, d.d.15-7-1848.
Theresia van Leeuwen is dochter van Maurits van Leeuwen en Helena Jessen, begraven in Eindhoven, resp.(163)253 en (163)349.
Zij is de echtgenote van Levie Hakkert, begraven in Oisterwijk (154)123.
In Sprang gebruikt men Theresia, Tresia en Fresia door elkaar op de akten.
2019/12/14
alie_b