Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[19444]

(154)028
Kick
Nanette
Eliazar
van Ham
Joseph Gabriel van Ham
Eliazar David Kick & Helena Karolina N.N.
ca. 1772
Groningen
24-01-1824
Tilburg
Oisterwijk
25-01-1824
Er is geen Nederlandse tekst.
עד הגל הזה והמצבה הזאת
עמוד הלך! ויזלו עיניך דמע
לנפרדת פתאום מעלי התבל
קרב אחריתה; כי אלהים חשק
לנשמתה לתת אותה שכר וגמול
הצפון לה על כל צדקותיה
היא האשה מ' עלקלה בת
כ"ה אליעזר אשת פו"מ כ"ה
זעקלה פàַן הàַם נפטרת
בליל ש"ק ונקברת ביום
א' כ"ה שבט ת'ק'פ'ד' לפ"ק
ת נ צ ב ה
“Deze steenhoop is getuige en deze opgerichte steen” (1).
Sta stil, voorbijganger! En laat uw ogen van tranen vloeien.
Bij het plotselinge afscheid van deze wereld
werd haar einde naderbij gebracht; want God had lust
om haar ziel het loon en de vergelding te geven
die voor haar waren weggelegd voor al haar gerechtigheden (2).
Dit is mevrouw Elkele, dochter van
de geëerde heer Eli’ezer, vrouw van de parnas en bestuurder, de geëerde heer
Zekle van Ham, overleden
in de nacht van de heilige sabbat en begraven op
zondag 25 Sjevat 5584 volgens de kleine telling.
T.N.Ts.B.H.
(1) Zie Genesis 31:51 en 52.
(2) De beginletters van deze vijf regels vormen de naam Elkele en de slotletters evenzo.
Overleden: zaterdag 24 Sjevat 1824 = vrijdagavond 23 januari 1824.
Begraven: zondag 25 Sjevat 5584 = 25 januari 1824.
Overlijdensakte nr.17, gemeente Tilburg, d.d.24-1-1824, vermeld - overleden 24 januari 1824 om 1 uur 's morgens.
Haar echtgenoot is begraven Oisterwijk (154)042.
Hun zoon Gabriel is begraven in Tilburg (206)096.
2019/12/14
alie_b