Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[19448]

(154)032
Bergh, van den
Hanna
Zeckendorf
Samuel Zeckendorf
Zadok van den Bergh & Betje van der Wielen
10-05-1809
Geffen
24-03-1894
Waalwijk
Oisterwijk
HANNA VAN DEN BERGH
ECHTGENOOTE VAN
SAMUEL ZECKENDORF.
ציון לנפש
פ"ט
מרת חנה בת ר' צדוק
אשת ר' שמואל צעקנדארף
ושם אמה בילא
הלכה לעולמה ביום ש"ק
ט"ז אדר שני ת'ר'נ'ד' לפ"ק
ת נ צ ב ה
GEDENKTEKEN VOOR DE ZIEL
Hier rust
mevrouw Channa, dochter van de heer Tsadok,
vrouw van de heer Sjmoe’eel Zeckendorf
en de naam van haar moeder Beila.
Zij ging naar haar eeuwigheid op de dag van de heilige sabbat
16 Adar II 5654 volgens de kleine telling.
T.N.Ts.B.H.
Overleden: zaterdag 16 Adar II 5654 = 24 maart 1894.
Overlijdensakte nr.38 van gemeente Waalwijk.
Huwelijksakte nr.19, gemeente Waalwijk, d.d.30-12-1835.
Hannah van den Bergh is dochter van Zadok van den Bergh en Elisabeth van der wielen, beiden begraven in Geffen (101)44 en (101)61.
Hannah van den Bergh is de tweede echtgenote  van Samuel Zeckendorf, begraven in Oisterwijk (154)011.Zij kreeg met hem 10 kinderen.
2022/09/25
alie_b