Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[19452]

(154)036
Samson
Sara
van den Meijdenberg
Jacob Meijer van den Meijdenberg
Salomon Samson & Clara Levie
ca. 1759
Metz
31-05-1833
Oisterwijk
Oisterwijk
02-06-1833
Er is geen Nederlandse tekst.
פ"ט
האשה (ה)חשובה והצנועה
מרת צערלה בת כ"ה
שמשון אשת פו"מ כ"ה יעקב
מאיר פון דען מיידענבערג
נפטרת בליל עש"ק י"ד סיון
ונקברת ביום א' ט"ו בו
ת'ק'צ'ג' לפ"ק
ת נ צ ב ה
Hier rust
de belangrijke en bescheiden vrouw,
mevrouw Tserele, dochter van de geëerde heer
Sjimsjon, vrouw van de parnas en bestuurder, de geëerde heer Ja’akov
Me’ir von den Meijdenberg,
overleden in de nacht van de dag voor de heilige sabbat (1)14 Siwan
en begraven op zondag 15 in die maand,
5593 volgens de kleine telling.
T.N.Ts.B.H.

(1) Moet zijn: in de nacht van de heilige sabbat.
Overleden: zaterdag 14 Siwan 5593 = vrijdagavond 31 mei 1833
Begraven: zondag 15 Siwan 5593 = 2 juni 1833.


Overlijdensakte nr.27, gemeente Oisterwijk, d.d. 1-6-1833, vermeld - overleden  Sara 31 mei 1833 om 6 uur namiddags.
Sara Samson is de echtgenote van Jacob Meijer van den Meijdenberg, begraven Oisterwijk (154)003.
2019/12/14
alie_b