Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[19456]

(154)040
Hartog
Maria Anna
Gersons
Salomon Gersons
Levie Hartog & Veronica Abraham
ca. 1777
Tilburg
10-11-1840
Tilburg
Oisterwijk
12-11-1840
MARIANNE GERSONS
ממנו רחקה יקרה מפעליה
עדה המצבה
פ"ט
אשת חיל
מעשיה היו נעים
רבצה בדרך טובים
ידיה שלחה לעניים
מהלכותי' בגן עדונים
מרת מרים בת כ"ה יהוד'
אשת שלמה בר בנימן
הלכה לעולמה יום ג' י"ד חשון
ונקברה ביום ה' ט"ז חשון
שנת ת'ר'א' לפ"ק
ת נ צ ב ה
Een dierbare is ver van ons. Van haar daden
getuigt deze grafsteen (1).
Hier rust
een flinke vrouw.
Haar daden waren aangenaam.
Zij bleef op de goede weg.
Haar handen strekte zij uit naar de armen (2).
Haar voetstappen in de Hof van Eden (3).
Mevrouw Mirjam, dochter van de geëerde heer Jehoeda,
vrouw van Sjlomo, zoon van Benjamin.
Zij ging naar haar eeuwigheid op dinsdag 14 Chesjwan
en werd begraven op donderdag 16 Chesjwan
in het jaar 5601 volgens de kleine telling.
T.N.Ts.B.H.
(1) Betekenis en vertaling onzeker.
(2) Spreuken 31:20.
(3) Er staat “gan edonim” in plaats van “gan eden” maar dit is misschien uit noodzaak om het woord te laten rijmen.
Overleden: dinsdag 14 Chesjwan 5601 = 10 november 1840.
Begraven: donderdag 16 Chesjwan 5601 = 12 november 1840.
Huwelijk in Tilburg, d.d.19-2-1810.
Maria Anna Hartog is de echtgenote van Salomon Gersons, begraven in Oisterwijk (154)046.
2017/09/09
alie_b