Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[19458]

(154)042
Ham, van
Joseph
Gabriel
Nanette Eliazar Kick
Gabriel Meijer van Ham & Helena Philip Meijer
ca.1780
Oisterwijk
22-09-1840
Tilburg
Oisterwijk
Er is geen Nederlandse tekst.
יעף צלל חלף קנה ויעקב הלך לדרכו
פ"נ
גוית איש תם
בחייו הלך ביושר ותמים
גוע ועלה וישב במרומים
הניח אחריו זכותו
באחד יצאה נשמתו
ה"ה פו"ם כ"ה יעקב יצחק
בן כ"ה גבריאל הלך
לעולמו יום ה' כ"ה אלול
והובא לקבורה בשם טוב
יום ה' כ"ו אלול שנת ת'ר'
ת נ צ ב ה
[..........] (1) “En Jacob ging zijns weegs.” (2)
Hier rust
het lichaam van een vroom man.
Gedurende zijn leven wandelde hij in oprechtheid.
Hij gaf de geest, steeg op en verblijft in den hoge (3).
Hij liet zijn goede daden na.
Opeens verliet hem zijn ziel (3).
Dit is de parnas en bestuurder, de geëerde heer Ja’akov Jitschak,
zoon van de geëerde heer Gabri’eel. Hij ging
naar zijn eeuwigheid op donderdag  (4) 25 Eloel
en werd in goede naam ter aarde besteld
op donderdag 26 Eloel in het jaar 5600.
T.N.Ts.B.H.

(1) Deze vier woorden kan ik niet verklaren. De beginletters vormen de naam Jitschak. Volgens Ury Link (die professor Emanuel Tov uit Jeruzalem heeft geraadpleegd) moeten deze woorden worden gelezen als יעף צלל חלף אל קנהו met de betekenis “Oud en moe is hij gedoken naar zijn einde en is hij overgegaan naar zijn God”.
(2) Genesis 32:2.
(3) Deze twee regels rijmen op elkaar.
(4) Moet zijn: woensdag.
Overleden: woensdag 25 Eloel 5600 = 23 september 1840.
Begraven: donderdag 26 Eloel 5600 = 24 september 1840.

 

Overlijdensakte nr. 196, gemeente Tilburg, d.d. 23-9-1840, vermeld -  overleden 22 september om 10 uur 's avonds, oud 60 jaar.
Zijn echtgenote is begraven Oisterwijk (154)028.
Zoon Gabriel Joseph is begraven Tilburg (206)096.
2019/12/14
alie_b