Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[19461]

(154)045
Deen
Simon
Hartog
Lena Salomon van Boele
Mozes Hartog & Kaatje Levie
18-11-1763
Planich (D)
14-09-1832
Tilburg
Oisterwijk
Er is geen Nederlandse tekst.
שמעו נא עובר ציון
הלזה
זהב הארץ ההוא טוב מאופיר
גבר מתהלך בתומו טמון בעפר
פעל צדק ואמת ומאיש לא נעדר
נשמתו יעלה ויבא ויטל שכר
ה"ה אי”א פו"מ כ"ה שמעון בן
כ"ה משה ז"ל נשמתו עלתה
שמימה ליל ש"ק ך' אלול וגופו
מוצב ארצה יום א' דסליחות
כ"א בו אשריך וטוב לך  לפ"ק
ת נ צ ב ה
אי"א = איש ירא אלוקים
Hoort toch, u die langs dit gedenkteken loopt (1).
Het goud van dit land is beter dan (dat van) Ofir.
Een man, wandelende in zijn oprechtheid is verbogen in het stof.
Hij bewerkte gerechtigheid en waarheid en was voor niemand afwezig.
Zijn ziel zal opstijgen en hij zal (zijn) loon nemen.
Dit is een godvrezend man, parnas en bestuurder, de geëerde heer Sjim’on, zoon van
de geëerde heer Mosje, zijn aandenken zij tot zegen. Zijn ziel voer op
naar de hemel in de nacht van de heilige sabbat 20 Eloel en zijn lichaam
werd in de aarde gelegd op de zondag (of: de eerste dag) van Selichot  (2)
21 in die maand (in het jaar) “Welzalig gij, het zal u welgaan” (3) volgens de kleine telling.
T.N.Ts.B.H.                                                                                                                                                                                                                                      
(1) Hier wordt de gebiedende wijs in het meervoud gebruikt, terwijl de aangesproken persoon in het enkelvoud staat.
(2) (Gebeden om) vergiffenis. Toegevoegde gebeden gedurende de werkdagen van de week voorafgaande aan Rosj HaSjana (Nieuwjaar).
(3) Psalm 128:2. De gemarkeerde letters hebben de waarde 592.
Overleden: zaterdag 20 Eloel 5592 = 15 september 1832.
Begraven: zondag 21 Eloel 5592 = 16 september 1832.
Overlijdensakte nr. 229, gemeente Tilburg, d.d.15-9-1832, vermeld - overleden 14 september om 9 uur namiddags.
2019/12/14
alie_b