Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[19462]

(154)046
Gersons
Salomon
Maria Anna Hartog
Benjamin Gersons & Helena Gersons
ca. 1780
Edam
02-06-1858
Tilburg
Oisterwijk
03-06-1858
SALOMON GERSONS
הנה מטתו שלשלמה
פ"נ
איש צדיק וישר בנדיבים
הלך תמיד בדרך טובים
דבק נפשו באהלים חיים
וכל מעשיו היו לשם שמים
ה"ה שלמה בר בנימן
נפטר ביום ד' כ' סיון
ונקבר ביום ה'
ת'ר'י'ח' לפ"ק
ת נ צ ב ה
"Zie, dit is de legerstede van Sjlomo" (1)
Hier rust
een rechtvaardig man, oprecht in zijn vrijgevigheid.
Hij bewandelde altijd de weg der goeden.
Zijn ziel kleefde altijd aan de levende God
en al zijn daden waren ter wille van de hemel (2).
Dit is Sjlomo, zoon van Benjamin.
Hij overleed op woensdag 20 Siwan
en werd begraven op donderdag
5618 volgens de kleine telling.
T.N.Ts.B.H.
(1) Hooglied 3:7.
(2) Deze vier regels rijmen op elkaar.
Overleden: woensdag 20 Siwan 5618 = 2 juni 1858.
Begraven: donderdag 21 Siwan 5618 = 3 juni 1858.
Huwelijk in Tilburg, d.d.19-2-1810.
Salomon Gersons is de echtgenoot van Maria Anna Hartog, begraven Oisterwijk (154)040. Hun kinderen zijn in Tilburg geboren.
1.Levie, geb.18-11-1810 en begraven in Oisterwijk (154)057.
2.David, geb.10-4-1812 en begraven in Oisterwijk (154)023a.
3.Benjamin, geb.21-10-1813 en begraven in Oisterwijk (154)009.
4.Veronica, geb.12-11-1815 en begraven in Oisterwijk (154)047.
5.Aaltje, geb.15-5-1818 en overleden 2-6-1819 in Tilburg.
6.Anna/Naatje, geb.17-5-1821 en begraven in Oisterwijk (154)034.
2019/12/14
alie_b