Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[19468]

(154)052
Heijden, van der
Mozes
Johanna Salomon
Nathan van der Heijden & Jette Abraham
ca.1762
Heesch
01-05-1847
Oisterwijk
Oisterwijk
02-05-1847
MOZES VAN DER HEIJDEN
OVERL=TE OISTERWIJK 15 IJAR 5607
Z. A. R. I. V.
משה עלה למרום
פ"נ
איש טוב וישר אשר הלך
בדרך טובים כ' משה ב"ר נתן
נפטר והלך לעולמו ביום
ש"ק ט"ו אייר ונקבר בי' א'
ט"ז בו ת'ר'ז' לפ"ק
ת נ צ ב ה
“Mosje is opgevaren naar den hoge” (1)
Hier rust
een goed en oprecht man die wandelde
op de weg der goeden, de geëerde Mosje, zoon van de heer Nathan.
Hij overleed en ging naar zijn eeuwigheid op de dag van
de heilige sabbat 15 Ijar en werd begraven op zondag
16 in die maand (in het jaar) 5607 volgens de kleine telling.
T.N.Ts.B.H.
(1) Waarschijnlijk geïnspireerd door Exodus 19:3.
Overleden: zaterdag 15 Ijar 5607 = 1 mei 1847.
Begraven: zondag 16 Ijar 5607 = 2 mei 1847.
Overlijdensakte nr. 30, gemeente Oisterwijk, d.d.3-5-1847, vermeld - overleden 1 mei om 3 uur namiddags.
Moses van der Heijden is de echtgenoot van Johanna Salomon, begraven  Oisterwijk (154)043.
Zoon  Machiel is begraven Oisterwijk (154)081.
2019/12/14
alie_b