Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[19471]

(154)055
Frank
Clara
Cohen
Hijman Cohen
Jacob Salomon Frank & Rebekka Samuel Polak
06-12-1826
Wouw
26-11-1899
Waalwijk
Oisterwijk
28-11-1899
CLARA FRANK
ECHTGENOOTE VAN WIJLEN
HIJMAN COHEN
OVERLEDEN TE WAALWIJK
24 KISLEW 5660 / 26 NOVEMBER 1899
כפה פרשה לעני
וידיה שלחה לאביון
פ"ט
האשה הצנועה החסידה
מרת קלערא אשת המנוח
כהר חיים כהן ושם אמה
רבקה הלכה לעולמה זקינה
ושבע ימים ביום א' כ"ד כסלו
ונקברת בכ"ו בו יום שני של
חנוכה ת'ר'ס' לפ"ק
ת נ צ ב ה
“Haar hand breidt zij uit naar de ellendige,
haar handen strekt zij uit naar de nooddruftige.” (1)
HIer rust
de bescheiden en deugdzame vrouw,
Mevrouw Claire (2), vrouw van wijlen
de geëerde rabbijn (of: geëerde heer) Chaim Cohen (2) en de naam van haar moeder
Rivka. Zij ging (2) naar haar eeuwigheid, oud
en van het leven verzadigd op zondag 24 Kislew
en werd begraven op 26 in die maand, de tweede dag van
Chanoeka (in het jaar) 5660 volgens de kleine telling (2).
T.N.Ts.B.H.
(1) Spreuken 31:20.
(2) Een aantal letters van deze namen en woorden is gemarkeerd. Onduidelijk waarom. De waarde van de gemarkeerde letters is 1056.
Overleden: zondag 24 Kislew 5660 = 26 november 1899.
Begraven: dinsdag 26 Kislew 5660 = 28 november 1899.
Huwelijksakte nr. 7, gemeente Wouw, d.d.20-6-1855. 
Clara is dochter van Jacob Salomon Frank en Rebekka Frank, begraven Bergen op Zoom (203)004 en (203)005.
Clara Frank is de echtgenote van Hijman Cohen, begraven in Oisterwijk (154)015 .
2019/12/14
alie_b