Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[19476]

(154)060
Reeder, de
Catharina
Hartog
Izaak Hartog
Salomon Mozes de Reeder & Henriette Lorje
27-06-1803
Rotterdam
02-02-1874
Gent (B)
Oisterwijk
04-02-1874

HIER RUST
HET STOFFELIJK OVERBLIJFSEL
VAN
MEJUFVROUW CATHARINA DE REEDER
WEDUWE VAN IZAAK HARTOG
GEBOREN TE ROTTERDAM 27 JUNIJ 1803
OVERLEDEN TE GENT BELGIË 2 FEBRUARIJ 1874

 

הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו
פ"ש
אשה יראת ה' בחכמה בנתה ביתה
כפה לעני פרשה בידיה חיל עשתה
בחיי הנצחית תתענג ובעדן תנוח נשמתה
פרדכה בת החבר ר' חיים ז"ל אשר הקבור בצדה
נשמתה עלתה השמימה בעיר שמת בעלה
ט"ו שבט וגופה מוצב ארצה פה י"ז בו
שנת ת'ר'ל'ד' לפ"ק
ת נ צ ב ה
“De beminden en de lieflijken waren in hun leven en in hun sterven niet gescheiden.” (1)
P-Sj (2)
Een vrouw die de Eeuwige vreesde, die met wijsheid haar huis bouwde (3).
Haar hand breidde zij uit naar de ellendige (4), met haar handen verrichtte zij krachtige daden.
In het eeuwige leven zal zij zich vergenoegen en in Eden zal haar ziel rusten.
Fradche, dochter van de chaveer, de heer Chaim, zijn aandenken zij tot zegen, die naast haar begraven ligt.
Haar ziel voer op ten hemel in de stad waar haar man stierf
op 15 Sjevat en haar lichaam werd hier ter aarde besteld op 17 in die maand
in het jaar 5634 volgens de kleine telling.
T.N.Ts.B.H.

(1) Samuel 1:23.
(2) De betekenis van deze afkorting is mij onbekend.
(3) Zie Spreuken 24:3.
(4) Zie Spreuken 31:20.
Overleden: 15 Sjevat 5634 = 2 februari 1874.
Begraven: 17 Sjevat 5634 = 4 februari 1874.

 

 

Huwelijksakte nr.18, gemeente Maassluis, d.d.18-8-1826.
Catharina de Reeder is dochter van Salomon de Reeder en Henriette Lorje,  begraven in Geervliet (106)015.
Zij is de echtgenote van Isaac Hartog, begraven Oisterwijk (154)061.
2019/12/14
alie_b