Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[19480]

(154)064
Hartog
Levi
ongehuwd
Meijer Hartog & Kaatje Levi
19-12-1816
Baarle-Nassau
17-10-1871
Tilburg
Oisterwijk
20-10-1871
LEVI HARTOG

פ"ט
הבחור יהודא ב"כ מאיר
מת ביום ד' ג' חשון
ונקבר ביום ו' ה' בו ת'ר'ל'ב' לפ"ק
ת מ ך

 

Hier rust
de vrijgezel Jehoeda, zoon van de geëerde Me’ir.
Hij stierf op woensdag 3 Chesjwan
en werd begraven op vrijdag 5 in die maand (in het jaar) 5632 volgens de kleine telling.
“Moge zijn rustplaats heerlijk zijn” (1)
(1) Zie Jesaja 11:10.
Overleden: woensdag 3 Chesjwan 5632 = 18 oktober 1871.
Begraven: vrijdag 5 Chesjwan 5632 = 20 oktober 1871.
Foutmelding- op de steen staat 18 oktober bij overlijden..
Overlijdensakte nr.459, gemeente Tilburg, d.d.19-10-1871, vermeld - overleden Levie dinsdag 17 oktober om 11 uur 's morgens.
Geboorteakte nr.57, gemeente Baarle-Nassau, d.d.2012-1816, vermeld - geboren 19 december om 1 uur des nachts.
2017/09/04
alie_b