Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[19481]

(154)065
Son, van
Samuel
Philip
Marianna Ullmann
Philip van Son & Mirjam Marcus
ca 1774
Oisterwijk
20-02-1865
Tilburg
Oisterwijk
22-02-1865
SAMUEL PHILIP VAN SON
מצבת
איש יקר ותמים
משען לאביונים
ה"ה כ"ה שמואל
בר פייבל פאן זàָן
שהלך לעולמו
יום ב' כ"ד שבט
ונקבר ביום ד' אחריו
ת'ר'כ'ה' לפ"ק
ת נ צ ב ה
GRAFSTEEN VAN
een dierbaar en onberispelijk man,
steun van de nooddruftigen (1).
Dit is de geëerde heer Sjmoe’eel,
zoon van Feibl van Son,
die naar zijn eeuwigheid ging
op maandag 24 Sjevat
en werd begraven op de woensdag erna
(in het jaar) 5625 volgens de kleine telling.
T.N.Ts.B.H.
(1) Deze twee regels rijmen op elkaar.
Overleden: maandag 24 Sjevat 5625 = 20 februari 1865.
Begraven: woensdag 26 Sjevat 5625 = 22 februari 1865
Overlijdensakte nr.51, gemeente Tilburg, d.d. 20-2-1865, vermeld- overleden des morgens 9 uur.
Samuel Philip van Son is de echtgenoot van Marianna Ullmann, begraven in Oisterwijk (154)038.
Hij is de vader van Rosette Sara van Son, begraven Oisterwijk (154)065.
2019/12/14
alie_b