Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[19482]

(154)066
Isaacs
Betje
Deen
Jozeph Deen
22-12-1783
Obermoschel (Dld)
25-01-1864
's-Hertogenbosch
Oisterwijk
HIER RUST
BETJE ISAACS
WEDUWE VAN JOZEPH DEEN
GEBOREN TE OBERMOSCHEL (D) 22 DEC. 1783,
OVERLEDEN TE ’S-HERTOGENBOSCH 17 SEBAT / 25 JAN. 5624
IN DEN OUDERDOM VAN 81 JAREN
Z. R. I. V.
אשה יראת ה' היא תתהלל
פ"ט
אשה יקרה בגבורות שנותיה
אשת חיל במישור פעמיה
בטח תשכנה פה עצמותיה
לקיץ הימין תשוב לעולמיה
ה"ה הנכבדת מ' פערלא ב' הח' ר' יצחק
אלמנת פו"ם החבר ר' יוסף דעען ז"ל
נשמתה עלתה למרומים
ביום ב' י"ז שבט ת'ר'כ'ד' לפ"ק
ונקברת ביום ד' י"ט בו
ת נ צ ב ה
“Een vrouw die de Eeuwige vreest, die is te prijzen.” (1)
Hier rust
een dierbare vrouw, in de leeftijd der sterken.
Een flinke vrouw, wier schreden recht waren.
In vertrouwen zal haar gebeente hier liggen.
Aan het eind der dagen zal zij voor altijd terugkeren. (2)
Dit is de geëerde mevrouw Perle, dochter van de chaveer, de heer Jitschak,
weduwe van de parnas en bestuurder, de chaveer, de heer Joseef Deen, zijn aandenken zij tot zegen.
Haar ziel voer op naar den hoge
op maandag 17 Sjevat 5624 volgens de kleine telling
en zij werd begraven op woensdag 19 in die maand.
T.N.Ts.B.H.
(1) Spreuken 31:30.
(2) Deze vier regels rijmen op elkaar.
Overleden: maandag 17 Sjevat 5624 = 25 januari 1864.
Begraven: woensdag 19 Sjevat 5624 = 27 januari 1864.
Elisabeth Isaacs is de echtgenote van Joseph Deen, begraven in  Oisterwijk(154)037.
2019/12/14
alie_b