Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[19483]

(154)067
Deen
Abraham
ongehuwd
Mozes Deen & Kaatje Levie
circa 1772
Oisterwijk
19-01-1864
Tilburg
Oisterwijk
HIER RUST
ABRAHAM DEEN.
GEBOREN TE OISTERWIJK
OVERLEDEN TE TILBURG 11 SEBAT / 19 JAN. 5624,
IN DEN OUDERDOM VAN 91 JAREN.
H. R. I. V.
ויגוע וימת אברהם בשובה טובה זקן ושבע
פ"נ
איש ישר כביר ימים
דáּר אמונה לכתו תמים
נפשו עלתה למרומים
לחלק שלל את עצומים
ה"ה החבר ר' אברהם
בן כ"ה משה דעען ז"ל
נפטר ביום ג' י"א שבט ת'ר'כ'ד' לפ"ק
ונקבר ביום ה' י"ג בו
ת נ צ ב ה

"En Avraham gaf de geest en stierf in hoge ouderdom, oud en (van het leven) verzadigd." (1)
Hier rust
een oprecht man, oud van dagen.
Hij sprak betrouwbaar, wandelde onberispelijk.
Zijn ziel steeg op naar den hoge
om de buit te verdelen met machtigen (2) (3).
Dit is de chaveer, de heer Avraham,
zoon van de geëerde heer Mosje Deen, zijn aandenken zij tot zegen.
Hij overleed op dinsdag 11 Sjevat 5624 volgens de kleine telling
en werd begraven op donderdag 13 in die maand.
T.N.Ts.B.H.

 

(1) Genesis 25:8.
(2) Zie Jesaja 53:12.
(3) Deze vier regels rijmen op elkaar.
Overleden: dinsdag 11 Sjevat 5624 = 19 januari 1864.
Begraven: donderdag 13 Sjevat 5624 = 21 januari 1864.
Overlijdensakte nr. 41, gemeente Tilburg, d.d. 19-1-1864, vermeld - Abraham overleden 19 januari om 8uur des morgens.
Abraham Deen is broer van Simon Hartog, begraven in Oisterwijk (154)045,
en Joseph, begraven in Oisterwijk (154)037. Zus Clara werd begraven in Oosterhout (204)045.
2019/12/14
alie_b