Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[19484]

(154)068
Meijdenberg, van den
Mechelina
Jacob Meijer van den Meijdenberg & Sara Samson
circa 1795
Oisterwijk
16-01-1862
Tilburg
Oisterwijk
Er is geen Nederlandse tekst.
כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון
פ"נ
פיה פתחה בחכמה
צנועה היתה בדבורה
כל ימיה הלכה בדרך ישרה
עלתה נשמתה למרומה
מצות ה' שמרה
ה' ברענדלה בת כ"ה יעקב
מאיר פון דען מיידענבערג
נפטרת ביום ה' ט"ו שבט
ונקברת בשם טוב עש"ק בו
ת'ר'כ'ב' לפ"ק
ת נ צ ב ה
“Haar hand breidt zij uit naar de ellendige, haar handen strekt zij uit naar de nooddruftige.” (1)
Hier rust
 “Met wijsheid opende zij haar mond.” (2)
Bescheiden was zij in haar spreken.
Al haar dagen bewandelde zij een rechte weg.
Haar ziel steeg op naar den hoge.
De geboden van de Eeuwige heeft zij onderhouden (3).
Dit is Brendele, dochter van de geëerde heer Ja’akov
Me’ir von den Meijdenberg,
overleden op donderdag 15 Sjevat
en in goede naam begraven op de dag voor de heilige sabbat in die week
(in het jaar) 5622 volgens de kleine telling.
T.N.Ts.B.H.
(1) Spreuken 31:20.
(2) Spreuken 31:26.
(3) Deze vijf regels rijmen op elkaar.
Overleden: donderdag 15 Sjevat 5622 = 16 januari 1862.
Begraven: vrijdag 16 Sjevat 5622 = 17 januari 1862.
Haar vader heette eerst Aron Meijer
Mechelina is dochter van Aron Meijer en Sara Samson, begraven in Oisterwijk,(154)003 en (154)036.
2019/12/14
alie_b