Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[19485]

(154)069
Son, van
Rosetta Sara
Samuel
Cats
Mozes Salomon Cats
Samuel van Son & Marianna Ullmann
01-03-1797
Oisterwijk
03-01-1862
Tilburg
Oisterwijk
06-01-1862
Er is geen Nederlandse tekst.
[.........]
להגבירה היקרה וה[..........]
מרת רחל שרה אלמנת משה כ"ץ
ז"ל
שהלכה לעולמה ביום עש"ק ב' שבט
ונקברת ביום ב' ה' בו
שנת ת'ר'כ'ב' לפ"ק
ת נ צ ב ה
[..........]
voor de dierbare en de [..........] vooraanstaande dame
mevrouw Rachel Sara, weduwe van Mosje K-Ts (1),
zijn aandenken zij tot zegen,
die naar haar eeuwigheid ging op de dag voor de heilige sabbat 2 Sjevat
en werd begraven op maandag 5 in die maand
in het jaar 5622 volgens de kleine telling.
T.N.Ts.B.H.
(1) Kats of Cats, afkorting van Cohen Tsedek, “priester van gerechtigheid”. Zie Psalm 132:9: “Mogen uw priesters zich bekleden met gerechtigheid.”
Overleden: vrijdag 2 Sjevat 5622 = 3 januari 1862
Begraven: maandag 5 Sjevat 5622 = 6 januari 1862.
Huwelijksakte nr.51, gemeente Tilburg, d.d.6-7-1821.
Rosetta van Son is dochter van Samuel van Son en Marianna Ullmann,  begraven in Oisterwijk, (154)065 en (154)038.
Rosetta is de echtgenote van Mozes Cats, begraven in Oisterwijk (154)039.
2019/12/14
alie_b