Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[19487]

(154)071
Meijdenberg, van den
Samson
ongehuwd
Jacob Meijer van den Meijdenberg & Sara Samson
circa 1801
Oisterwijk
16-03-1860
Tilburg
Oisterwijk
18-03-1860
Er is geen Nederlandse tekst.
פ"ט
שמח בחור בילדותך
בחדוה ורינה תנוח בקברך
בגן עדן יעשו לך חפתך
שכר הרבה מוכן לפניך
אשריך ואשרי יולדתך
תחת אשר עשית חסד וצדקה
בעולמך ה"ה פו"מ הבחור
שמשן בן כ"ה יעקב מאיר
פון דען מיידעןבערג
נפטר בעש"ק כ"ב אדר ונקבר
ביום א' בו ת'ר'ך' לפ"ק
ת נ צ ב ה
Hier rust
“Verheug u, o jongeling, in uw jeugd.” (1)
In vreugde en met gejubel zul je rusten in je graf.
In de Hof van Eden zullen ze voor jou je choepa (2) maken.
Een grote beloning is voor jou bereid.
Gelukkig ben jij en gelukkig is zij die jou heeft gebaard
vanwege dat wat jij hebt gedaan aan goedertierenheid en liefdadigheid (3)
in jouw wereld. Dit is de parnas en bestuurder, de vrijgezel
Sjimsjon, zoon van de geëerde heer Ja’akov Me’ir
von den Meijdenberg.
Hij overleed op de dag voor de heilige sabbat 22 Adar en werd begraven
op zondag in die maand (in het jaar) 5620 volgens de kleine telling.
T.N.Ts.B.H.

(1) Prediker 11:9. Het woord “bachoer” heeft twee betekenissen: “jongeling” en “ongetrouwde man”.
(2) “Choepa” is huwelijksbaldakijn, huwelijksplechtigheid, bruidsvertrek.
(3) Deze vijf regels vormen een gedicht.
Overleden: vrijdag 22 Adar 5620 = 16 maart 1860.
Begraven: zondag 24 Adar 5620 = 18 maart 1860.

 

Overlijdensakte nr.80, gemeente Tilburg, d.d. 17-3-1860, vermeld - overleden 16 maart om 2 uur namiddags.
Samson is de zoon van Jacob van den Meijdenberg (zie uitleg bij (154)003 over de achternaam). Moeder heet Sara Samson en is begraven in Oisterwijk
(154)036.
2019/12/14
alie_b