Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[19488]

(154)072
Lion
Catharina
Simon
Lion
Marcus Lion
Simon Andries Lion & Ester Levi Lion
12-06-1797
Nieuw-Vossemeer
27-11-1858
Hilvarenbeek
Oisterwijk
29-11-1858
Er is geen Nederlandse tekst.
פ"ט
אשה ישרה תמה וברה
יראת ה' היא אוצרה
ה"ה פראהדכי בת כ' שמעו' אשת כ'
מרדכי ליאן מהילפארענבעעק
נשמתה עלתה למרום ביום ש"ק
פ' וישב כ' כסליו ונקברת ביום ב'
כ"ב בו שנת ת'ר'י'ט' לפ"ק
==========
אשה צנועה רבת בנים
הלכה במישור בדרך תמים
בטח שכנו פה העצמים
ורוחה תעלז בגבהי מרומים
ת נ צ ב ה
Hier rust
een oprechte, vrome en zuivere vrouw.
De vreze voor de Eeuwige is haar schat (1).
Dit is Fraadche, dochter van de geëerde Sjim’on, vrouw van de geëerde
Mordechai Lion uit Hilvarenbeek.
Haar ziel steeg op naar den hoge op de dag van de heilige sabbat
van de parasja “Wajeesjeev” (2), 20 Kislew en zij werd begraven op maandag
22 in die maand in het jaar 5619 volgens de kleine telling.
==========
Een bescheiden vrouw met veel kinderen.
Zij bewandelde in oprechtheid de onberispelijke weg.
In vertrouwen zal haar gebeente hier liggen
en haar geest zal zich verblijden in den hoge (3).
T.N.Ts.B.H.
(1) Deze twee regels rijmen op elkaar.
(2) Genesis 37:1 t/m 40:23.
(3) Deze vier regels rijmen op elkaar.
Overleden: zaterdag 20 Kislew 5619 = 27 november 1858.
Begraven: maandag 22 Kislew 5619 = 29 november 1858.
Huwelijksakte nr. 1, gemeente Nieuw-Vossemeer, d.d.16-5-1825.
Catharina Lion is de echtgenote van Marcus Lion, begraven in Oisterwijk, (154)063.
2019/12/14
alie_b