Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[19489]

(154)073
Meijdenberg, van den
Clara
Frank
Isaac Frank
Jacob Meijer van den Meijdenberg & Sara Samson
circa 1794
Oisterwijk
07-11-1871
's-Hertogenbosch
Oisterwijk
09-11-1871
Er is geen Nederlandse tekst.

פ"ט
אשת חיל עטרת בעלה
בהשכל צופי' הליכות ביתה
אשה אשר כל ימי היותה
רצון קונה עשתה לרצונה
ה"ה האשה מרת קיילא
בת ר' יעקב מאיר
אשת כ"ה יצחק ôֿרàַנק
נשמתה עלתה למרום
יום ג' כ"ג חשון
ונקברה ביום ה' כ"ה בו
שנת ת'ר'ל'ב' לפ"ק
ת מ כ

 

Hier rust
Een sterke vrouw, de kroon van haar man (1).
Met verstand hield zij toezicht (2) op de gang van haar huishouding (3).
Een vrouw die al de dagen van haar bestaan
de wil van de Schepper met graagte deed (4).
Dit is mevrouw Keila,
dochter van de heer Ja’akov Me’ir,
vrouw van de geëerde heer Jitschaq Frank.
Haar ziel is opgestegen naar den hoge
op dinsdag 23 Chesjwan
en zij werd begraven op donderdag 25 in die maand
in het jaar 632 volgens de kleine telling.
Haar rustplaats zal heerlijk zijn (5).

 

(1) Spreuken 12:4.
(2) Van de Hebreeuwse werkwoordsvorm “tsofija” (zij houdt toezicht), geschreven als Ts-O-F-J-H, is de laatste letter (H) vervangen door een afkortingsteken, om de combinatie J-H (een verkorte vorm van J-H-W-H, de Naam van de Eeuwige) te vermijden.
(3) Zie Spreuken 31:27.
(4) De regels 2 t/m 5 rijmen op elkaar.
(5) Naar Jesaja 11:10.

Overleden: dinsdag 23 Chesjwan 5632 = 7 november 1871.
Begraven: donderdag 25 Chesjwan 5632 = 9 november 1871.

 

Huwelijksakte nr. 8, gemeente Oisterwijk, d.d.7-5-1834.
Clara is dochter van Jacob Meijer van den Meijdenberg en Sara Samson, n begraven in Oisterwijk, (154)003 en (154)036.
Clara is de echtgenote van Isaac Frank, begraven in Oisterwijk (154)074.
2019/12/14
alie_b