Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[19490]

(154)074
Frank
Isaac
1) Clara van den Meijdenberg en 2) Elisabeth de Wit
Nathan Meijer Frank & Roosje Mozes Pag
30-09-1804
's-Heerenberg
19-04-1879
Eindhoven
Oisterwijk
21-04-1879
Er is geen Nederlandse tekst.
וישב יצחק עם באר לחי ראי
פ"נ
איש זקן תם דרך אהב צדק ומישרים
בברית ה' הביא רב נערים
מאהבתו את ה' כתב לו ספר
נשמתו ככוכבי אור וגויתו עפר ואפר
ה"ה כמר יצחק בה"חר נתן אברהם
ôֿרàַנק נתבקש בישיבה של מעלה
ביום ש"ק כ"ו ניסן וגופתו לארץ הורדה
ביום ג' ער"ח אייר ת'ר'ל'ט' לפ"ק
ת'נ'צ'ב'ה'

En Jitschak woonde bij de put Lachai-Roï (1)
Hier rust
Een oude man, onberispelijk van wandel (2). Hij beminde gerechtigheid en oprechtheid.
In het verbond van de Eeuwige (3) bracht hij vele jongeren.
Uit zijn liefde voor de Eeuwige schreef hij voor Hem een boek.
Zijn ziel is als lichtende sterren (4) en zijn lichaam is stof en as (5) (6).
Dit is de geëerde heer Jitschaq, zoon van de chaveer Nathan Avraham
Frank. Hij werd opgeroepen voor de vergadering in den hoge
op de heilige sabbat 26 Niesan en zijn lichaam werd in de aarde neergelaten (7)
op dinsdag, de dag voor het begin van de nieuwe maand Ijar (8) 639 volgens de kleine telling.
T.N.Ts.B.H.

 

(1) Genesis 25:11.
(2) Spreuken 13:6.
(3) De besnijdenis.
(4) “Lichtende sterren”, zie Psalm 148:3.
(5) “Stof en as”, zie Genesis 18:27.
(6) De regels 3 t/m 6 vormen een gedicht.
(7) De regels 8 en 9 rijmen op elkaar.
(8) 29 Niesan.

Overleden: zaterdag 26 Niesan 5639 = 19 april 1879.
Begraven: dinsdag 29 Niesan 5639 = 22 april 1879.


1) Huwelijksakte nr.8, gemeente Oisterwijk, d.d.7-5-1834.
2) Huwelijksakte nr.22, gemeente Sint Oedenrode, 28-12-1872.
Isaac Frank is zoon van Nathan Meijer Frank en Roosje Mozes Pag, begraven  's-Heerenberg (170) 001.
Zijn eerste echtgenote Clara van de Meijer/Meijdenberg is begraven Oisterwijk (154)073.
Zijn tweede echtgenote Elisabeth de Wit is begraven Sneek (33)60.
Isaac Frank is een broer van de besnijder  Salomon Frank, begraven  Arnhem-Moscowa ( I 02-27)
2019/12/14
alie_b